اخبار موسیقی

کنسرت «هژیر مهر افروز» برگزار می شود

کنسرت «هژیر مهر افروز» برگزار می شود کنسرت «هژیر مهر افروز» برگزار می شود خبر کنسرت «هژیر مهر افروز» خواننده موسیقی ایرانی، اوایل اسفند ماه سال جاری، در شهر کرج بروی صحنه می رود.به گزارش سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان»، «هژیر مهر افروز»، چهارم اسفند ماه ۱۳۹۶ در «سالن مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل