نت آهنگ

نت کییورد    گریه نکن    – ابی

نت کییورد    گریه نکن    – ابی سایت کوداک,فروشگاه کوداک,کوداک,نت کییورد گریه نکن ابی در نت‌نویسی موسیقایی، علامت‌های تغییردهنده قبل از نت‌ها قرار می‌گیرند. تغییرات سیستماتیک روی هفت نت در گام‌ها را می‌توان در سرکلید نوشت، با توجه به اینکه آن‌ها روی تمامی نتهای مورد نظر در قطعه تأثیر می‌گذارند. مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل