نت آهنگ

نت کییورد    شانه    – ویگن

نت کییورد    شانه    – ویگن سایت کوداک,فروشگاه کوداک,کوداک,نت کییورد شانه ویگن در نت‌نویسی موسیقایی، علامت‌های تغییردهنده قبل از نت‌ها قرار می‌گیرند. تغییرات سیستماتیک روی هفت نت در گام‌ها را می‌توان در سرکلید نوشت، با توجه به اینکه آن‌ها روی تمامی نتهای مورد نظر در قطعه تأثیر می‌گذارند. تأثیرات سرکلید مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل