متن آهنگ

نت آهنگ عاشق حمید هیراد

نت آهنگ عاشق حمید هیراد توسط کاربران سایت سفارش داده شده است و به زودی در این قسمت ثبت خواهد شد جهت مشاهده لیست آخرین نت های ثبت شده اینجا کلیک کنید . و در صورتی که تمایل دارید ثبت این نت را از طریق پیام رسان سروش به شما مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
متن آهنگ

نت آهنگ هلهله حمید هیراد

نت آهنگ هلهله حمید هیراد توسط کاربران سایت سفارش داده شده است و به زودی در این قسمت ثبت خواهد شد جهت مشاهده لیست آخرین نت های ثبت شده اینجا کلیک کنید . و در صورتی که تمایل دارید ثبت این نت را از طریق پیام رسان سروش به شما مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
متن آهنگ

نت آهنگ ماه من حمید هیراد

نت آهنگ ماه من حمید هیراد توسط کاربران سایت سفارش داده شده است و به زودی در این قسمت ثبت خواهد شد جهت مشاهده لیست آخرین نت های ثبت شده اینجا کلیک کنید . و در صورتی که تمایل دارید ثبت این نت را از طریق پیام رسان تلگرام به مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
نت آهنگ

نت ویولن نیمه جانم از حمید هیراد

نت ویولن نیمه جانم از حمید هیراد توضیحات نت نیمه ی جانم از حمید هیراد تنظیم برای ویولون آهنگساز » حمید هیراد نت نویسی حسین محسنی مینشینم با تو و دورت حصار میکشمناز چشمان تو را بی اختیار میکشممینشینی پیش مهتاب و تو ناز میکنیکام این دیوانه را هر شب مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
نت آهنگ

نت پیانوی نیمه ی جانم از حمید هیراد

نت پیانوی نیمه ی جانم از حمید هیراد توضیحات نت پیانوی نیمه ی جانم از حمید هیراد آهنگساز » حمید هیراد تنظیم مسعود موجی این تنظیم دقیق و متوسط در نظر گرفته شده تا برای همه قابل استفاده باشد متن آهنگ نیمه جانم از حمید هیراد مینشینم با تو و مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
نت آهنگ

نت کیبورد نیمه جانم از حمید هیراد

نت کیبورد نیمه جانم از حمید هیراد توضیحات نت کیبورد نیمه جانم از حمید هیراد آهنگساز : حمید هیراد نت نویسی : مسعود موجی این نت تنظیم برای کیبرد میباشد که نوازنده با ریتم 6/8 دلخواه خود آکورد ها را طبق نت میبایست تعویض کند. مینشینم با تو و دورت مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
متن آهنگ

نت آهنگ نیمه ی جانم حمید هیراد

نت آهنگ نیمه ی جانم حمید هیراد توسط کاربران سایت سفارش داده شده است و به زودی در این قسمت ثبت خواهد شد جهت مشاهده لیست آخرین نت های ثبت شده اینجا کلیک کنید . و در صورتی که تمایل دارید ثبت این نت را از طریق پیام رسان تلگرام مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
متن آهنگ

نت آهنگ یار حمید هیراد

نت آهنگ یار حمید هیراد توسط کاربران سایت سفارش داده شده است و به زودی در این قسمت ثبت خواهد شد جهت مشاهده لیست آخرین نت های ثبت شده اینجا کلیک کنید . و در صورتی که تمایل دارید ثبت این نت را از طریق پیام رسان تلگرام به شما مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
متن آهنگ

نت آهنگ انفرادی حمید هیراد

نت آهنگ انفرادی حمید هیراد توسط کاربران سایت سفارش داده شده است و به زودی در این قسمت ثبت خواهد شد جهت مشاهده لیست آخرین نت های ثبت شده اینجا کلیک کنید . و در صورتی که تمایل دارید ثبت این نت را از طریق پیام رسان تلگرام به شما مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
متن آهنگ

نت آهنگ دیوانه ی شهر حمید هیراد

نت آهنگ دیوانه ی شهر حمید هیراد توسط کاربران سایت سفارش داده شده است و به زودی در این قسمت ثبت خواهد شد جهت مشاهده لیست آخرین نت های ثبت شده اینجا کلیک کنید . و در صورتی که تمایل دارید ثبت این نت را از طریق پیام رسان تلگرام مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل