نت آهنگ

پارتیتور قطعه Lulajze_Jezuniu برای سازهای کوبه ای و زهی

پارتیتور قطعه Lulajze_Jezuniu برای سازهای کوبه ای و زهی توضیحات پارتیتور قطعه Lulajze_Jezuniu برای سازهای کوبه ای و زهی تنظیم شده برای سازهای پن فلوت گلوکن اشپیل ویبرافون چنگ یا هارپ سینث سایزر کنتر باس ,, پارتیتور قطعه Lulajze_Jezuniu برای سازهای کوبه ای و زهی مجموعه نت آهنگ ها نتالیا مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل