نت آهنگ

نت آهنگ العصفور الطائر (پرواز گنجشک ) برای عود

نت آهنگ العصفور الطائر (پرواز گنجشک ) برای عود توضیحات نت آهنگ العصفور الطائر (پرواز گنجشک ) برای عود منیر بشیر . العصفور الطائر (پرواز گنجشک )  ﭘﺪﺭﺵ ﻋﺰﯾﺰ، ﮐﺸﯿﺶ ﺑﻮﺩ . ﻭﯼ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺟﻤﯿﻞ ﻭ مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
نت آهنگ

نت آهنگ بنت الشلیبه (شانه) برای عود

نت آهنگ بنت الشلیبه (شانه) برای عود توضیحات نت آهنگ بنت الشلیبه (شانه) برای عود یا بربط .رود گروه نو بلوز – بنت الشلیبه (شانه) بنت الشلبیهدختری از ﺷﻠﺐ . شلب ‏ﺷﻬﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﺍﻧﺪﻟﺲ . ‏( ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺍﻻﺭﺏ ‏) مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
نت آهنگ

نت آهنگ (ﺗﻤﻠﯽ ﻣﻌﺎﮎ) ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ

نت آهنگ (ﺗﻤﻠﯽ ﻣﻌﺎﮎ) ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ توضیحات نت آهنگ  (ﺗﻤﻠﯽ ﻣﻌﺎﮎ) ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ برای بربط یا عود ,, نت آهنگ (ﺗﻤﻠﯽ ﻣﻌﺎﮎ) ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ مجموعه نت آهنگ ها عمرو دیاب 2018-02-05 00:31:08  

توسط مجید پویان، قبل
نت آهنگ

پارتیتور قطعه بندباز

پارتیتور قطعه بندباز توضیحات پارتیتور قطعه بندباز پارتیتور قطعه بند باز اثر استاد علینقی وزیری،این پارت برای ارکستر ایرانی شامل سازهای تار 1،2 سه تار،سنتور 1،2، کمانچه 1،2،عود و بم تار تنظیم شده،همچنین در این فایل پارت اصلی به همراه مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
نت آهنگ

پارتیتور قطعه Lulajze_Jezuniu برای سازهای کوبه ای و زهی

پارتیتور قطعه Lulajze_Jezuniu برای سازهای کوبه ای و زهی توضیحات پارتیتور قطعه Lulajze_Jezuniu برای سازهای کوبه ای و زهی تنظیم شده برای سازهای پن فلوت گلوکن اشپیل ویبرافون چنگ یا هارپ سینث سایزر کنتر باس ,, پارتیتور قطعه Lulajze_Jezuniu برای مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
نت آهنگ

پارتیتور قطعه Aqua Harp برای ارکستر زهی

پارتیتور قطعه Aqua Harp برای ارکستر زهی توضیحات پارتیتور قطعه Aqua Harp برای ارکستر زهی اهنگساز و تنظیم کننده این پارتیتور از گروه انی موزیک می باشد ,, پارتیتور قطعه Aqua Harp برای ارکستر زهی مجموعه نت آهنگ ها گروه مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل