نت آهنگ

نت کیبورد     نگو نمیام      – هایده

نت کیبورد     نگو نمیام      – هایده🎹               سینث‌سایزر (به انگلیسی: Synthesizer یا Synth) (به فارسی: ساز برقی یا ترکیب‌کننده) ابزار الکترونیکی است که قادر به تولید انواع مختلف صدا و ترکیب سیگنال‌های با مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
نت آهنگ

نت کیبورد     شمیم      – لیلا فروهر

نت کیبورد     شمیم      – لیلا فروهر🎹               سینث‌سایزر (به انگلیسی: Synthesizer یا Synth) (به فارسی: ساز برقی یا ترکیب‌کننده) ابزار الکترونیکی است که قادر به تولید انواع مختلف صدا و ترکیب سیگنال‌های با مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
نت آهنگ

نت کیبورد     طاقتم ده ( ساغرم شکست ای ساقی)      – مرضیه

نت کیبورد     طاقتم ده ( ساغرم شکست ای ساقی)      – مرضیه🎹               سینث‌سایزر (به انگلیسی: Synthesizer یا Synth) (به فارسی: ساز برقی یا ترکیب‌کننده) ابزار الکترونیکی است که قادر به تولید انواع مختلف مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
نت آهنگ

نت کیبورد     لعنت      – سیاوش قمیشی

نت کیبورد     لعنت      – سیاوش قمیشی🎹               سینث‌سایزر (به انگلیسی: Synthesizer یا Synth) (به فارسی: ساز برقی یا ترکیب‌کننده) ابزار الکترونیکی است که قادر به تولید انواع مختلف صدا و ترکیب سیگنال‌های با مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
نت آهنگ

نت پیانو     لعنت      – سیاوش قمیشی

نت پیانو     لعنت      – سیاوش قمیشی           پیانو یکی از سازهای صفحه‌کلیددار و مشهورترین آن‌ها است. صدای پیانو در اثر برخورد چکش‌هایی با سیم‌های فلزی آن در داخل جعبه چوبی تولید می‌شود. این چکش‌ها در مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
نت آهنگ

نت پیانو     نگو نمیام      – هایده

نت پیانو     نگو نمیام      – هایده           پیانو یکی از سازهای صفحه‌کلیددار و مشهورترین آن‌ها است. صدای پیانو در اثر برخورد چکش‌هایی با سیم‌های فلزی آن در داخل جعبه چوبی تولید می‌شود. این چکش‌ها در مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
نت آهنگ

نت پیانو     شمیم      – لیلا فروهر

نت پیانو     شمیم      – لیلا فروهر           پیانو یکی از سازهای صفحه‌کلیددار و مشهورترین آن‌ها است. صدای پیانو در اثر برخورد چکش‌هایی با سیم‌های فلزی آن در داخل جعبه چوبی تولید می‌شود. این چکش‌ها در مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
نت آهنگ

نت پیانو     طاقتم ده ( ساغرم شکست ای ساقی)      – مرضیه

نت پیانو     طاقتم ده ( ساغرم شکست ای ساقی)      – مرضیه           پیانو یکی از سازهای صفحه‌کلیددار و مشهورترین آن‌ها است. صدای پیانو در اثر برخورد چکش‌هایی با سیم‌های فلزی آن در داخل جعبه چوبی مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
تحلیلی

نقد تاریخ نگاری موسیقی ایرانی (VI)

نقد تاریخ نگاری موسیقی ایرانی (VI) نقد تاریخ نگاری موسیقی ایرانی (VI) موسیقی 2018-04-05 16:26:02 اگر به این رویداد تاریخی از دیدگاه فرهنگ ملی بنگریم و آنچنان که نویسنده کتاب ایران گواهواره دانش و هنر… بررسی نموده و آواز خواندن مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل